Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservatieaanvragen,  ieder product of dienst aangeboden op de webwinkel, alle leveringen en overeenkomsten die worden aangegaan met Dierenpension Oase CommV.
Bij het aanmaken van een account bevestigt de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.


Reservaties

De reservatie is definitief nadat het te betalen bedrag werd voldaan en nadat er 72 uur is verstreken na de aanvraag van de reservatie. De medewerkers van Dierenpension Oase bekijken immers deze reservatieaanvragen en het is steeds mogelijk dat er een fout is opgetreden waardoor de aanvraag niet kan bevestigd worden. Zij nemen dan contact op met de klant.

Per reservatie is een vast minimumbedrag vereist, dit bedrag wordt vermeld op de website onder "vakantieopvang".

Op de website zijn de prijzen die we hanteren te raadplegen, dit kan per diersoort verschillend zijn. De prijzen worden bepaald per dag, dwz zowel de dag van brengen alsook de dag van ophalen worden in rekening gebracht.

Voor dieren die medische zorgen vragen kan een meerprijs worden aangerekend tot maximum 50% van de dagprijs maar dit wordt steeds besproken met de klant. Deze bespreking kan pas gebeuren op het moment dat de medewerkers van Dierenpension Oase op de hoogte worden gesteld van de ziekte en medische zorgen, zijnde ten laatste bij het brengen van het dier. Indien de klant een ziek dier naar het pension brengt dat niet in behandeling is behoudt Dierenpension Oase zich het recht een dierenarts te raadplegen. Alle bijkomende kosten die hier aan verbonden zijn zijn voor rekening van de klant. Dit zijn de dierenartskosten, een meerprijs tot maximum 50% van de dagprijs en een forfaitair bedrag. Dit volledige bedrag is te betalen bij het ophalen van het dier. 

Er zijn 3 soorten kortingen die worden toegekend:
- korting lang verblijf: vanaf x aantal dagen geldt er een korting op de daaropvolgende dagen, deze korting wordt verrekend per dier (zowel "x" als het bedrag van deze korting is terug te vinden op de website onder "vakantieopvang")
- korting vaste klant: vanaf x+7 aantal dagen op jaarbasis geldt er een korting op de daaropvolgende dagen, deze korting wordt verrekend per dier (zowel "x" als het bedrag van deze korting is terug te vinden op de website onder "vakantieopvang")
- jongen die vaste voeding eten maar nog niet op speenleeftijd zijn kunnen ongeacht het aantal altijd bij moeder (en vader) verblijven en hiervoor kennen wij een extra korting toe (gelieve te informeren voor de precieze dagprijs in deze gevallen)

Uitzondering: kortingen gelden niet indien er reeds een meerprijs wordt aangerekend voor medische verzorging.

Een reservatie kan na aanmaak niet meer gewijzigd worden door de klant zelf, dit kan enkel door de medewerkers van Dierenpension Oase.
Een wijziging van het verblijf op verzoek van de klant is enkel mogelijk indien Dierenpension Oase dit goedkeurt. Wanneer het verblijf wordt ingekort, zal de totale verblijfskost volgens de originele reservatie verschuldigd blijven. Wanneer het verblijf wordt verlengd, dienen de extra dagen te worden bijbetaald.


Annulaties

Bij annulatie van het verblijf geldt onderstaande:

- ten minste 42 kalenderdagen voor de startdatum van de pensionperiode: 100% van het verblijf - administratiekost word terugbetaald.
- 28 - 42 kalenderdagen voor de startdatum van de pensionperiode: 50% van het verblijf - administratiekost word terugbetaald.
- minder dan 28 kalenderdagen voor de startdatum van de pensionperiode: 0% van het verblijf word terugbetaald.

Annulaties kunnen enkel per mail worden aangevraagd.

Indien een gevraagd/gekozen verblijf niet beschikbaar is tijdens de gevraagde reservatieperiode (binnen-/buitenren konijnen/cavia's) behoudt Dierenpension Oase  zich het recht om zelf een geschikt verblijf te kiezen tijdens de ganse of gedeeltelijke reservatieperiode, dit zonder goedkeuring van de klant. De bepalingen hieromtrent zijn terug te vinden op de website onder "vakantieopvang konijnen/vakantieopvang cavia's".


Administratiekost/forfait

De administratiekost en forfait bedraagt € 25.


Afspraken

De medewerkers van Dierenpension Oase werken steeds op afspraak, de openingsuren waarin de afspraken vallen staan vermeld bij 'praktisch' -> 'openingsuren'  , uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Voor bepaalde periodes wordt het ophalen van dieren beperkt tot de voormiddag/middag en het brengen tot de namiddag/avond. Deze beperking zal worden aangehouden in drukkere periodes, zoals aangeduid op de website onder "praktisch, openingsuren", teneinde een hygiënisch verblijf te kunnen garanderen.
De afspraken kunnen geboekt worden via de website (of per uitzondering per mail/telefoon) en houden rekening met een tijdsslot van 20 min per afspraak. De klant wordt geacht tijdig aanwezig te zijn en in geval van te laat of te vroeg komen verwittigt de klant Dierenpension Oase telefonisch of per SMS. Het is niet gegarandeerd dat de medewerkers de klant kunnen ontvangen op het nieuwe gevraagde tijdstip.
Indien de klant niet arriveert binnen het aangeduide tijdsslot zonder Dierenpension Oase op de hoogte te stellen kunnen de medewerkers van Dierenpension Oase niet garanderen de afspraak diezelfde dag te kunnen laten doorgaan.


Vaccinatie (enkel van toepassing voor konijnen)

Voor konijnen geldt bijkomend een verplichte vaccinatie, het vaccinatieboekje moet door de klant meegebracht worden ter inzage. Indien dit niet beschikbaar is kan een attest van de behandelende dierenarts eveneens worden aanvaard. 
De specifiek gevraagde vaccinaties zijn op de website beschreven onder "vakantieopvang konijnen".

In geval van een niet correcte vaccinatie is Dierenpension Oase verplicht het konijn te weigeren of af te zonderen, deze keuze is geheel aan de medewerkers van Dierenpension Oase. 
Het weigeren van dieren wegens niet voldoen aan de voorwaarden geeft geen enkel recht op terugbetaling van het totale saldo van het verblijf of enige andere vergoeding.
Indien het dier wordt afgezonderd in quarantaine zal een dierenarts gecontacteerd worden voor vaccinatie. Voor deze afzondering wordt een meerkost van 50% van de dagprijs en een forfait gerekend. Deze kosten komen bovenop de kosten van de dierenarts, zijnde het huisbezoek en de prijs van het vaccin. Deze kosten dienen volledig voldaan te worden bij het ophalen van het dier.  


Verantwoordelijkheden

Dierenpension Oase en zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor ziekteverschijnselen, ongevallen of sterfte dewelke zich zouden voordoen tijdens het verblijf. In alle gevallen wordt de klant telefonisch op de hoogte gebracht. Indien de klant niet bereikbaar is wordt een voicemail nagelaten en een e-mail verstuurd.
In geval van ziekte van het dier behoudt Dierenpension Oase zich het recht een dierenarts te raadplegen. Alle bijkomende kosten die hier aan verbonden zijn zijn voor rekening van de klant. Dit zijn de dierenartskosten en een forfaitair bedrag. Dit volledige bedrag is te betalen bij het ophalen van het dier.
Wanneer een ziekte of ziekteverschijnsel zich voordoet tijdens de pensionperiode dat niet levensbedreigend is of een snelle behandeling heeft geen invloed op de prognose, dan wordt overlegd met de klant over het al dan niet raadplegen van een dierenarts tijdens de pensionperiode; de voorkeur kan dan gegeven worden dat de klant zelf een afspraak maakt mijn zijn/haar eigen dierenarts na ophalen van zijn/haar dieren.


Niet afhalen dier

Indien de klant het dier niet heeft afgehaald op de overeengekomen afspraak is Dierenpension Oase genoodzaakt te handelen conform art.9 van de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dd. 14.08.1986. Na verloop van vijftien dagen, wordt Dierenpension Oase van rechtswege houder van het dier. Het dier kan naar het asiel worden gebracht indien er geen verblijf meer ter beschikking is. De politie en de FOD Dierenwelzijn worden op de hoogte gebracht. Alle bijkomende kosten (waaronder de verblijfskosten en een forfaitair bedrag van 150 euro wegens administratieve kosten) zijn ten laste van de klant.


Webwinkel

Artikelen en prijzen
Alle genoemde prijzen gelden per stuk, inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders aangeven, prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De productafbeelding kan iets afwijken van de realiteit. Bestellingen dienen steeds betaald te worden alvorens verzending, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de bestelling na 3 werkdagen niet betaald is, wordt de bestelling geannuleerd door ons. Om een bestelling te kunnen plaatsen dient men meerderjarig te zijn.

Herroepingsrecht
Indien de artikelen niet naar wens zijn, dient men dit binnen 14 kalenderdagen te melden via mail naar dierenpensionoase@gmail.com. Het retourartikel moet binnen 14 kalenderdagen na aflevering in gehele staat met de originele onbeschadigde verpakking inclusief alle toebehoren naar ons teruggestuurd worden. Dit kan u doen naar het adres van Dierenpension Oase (Kleine Kromstraat 9c, 9120 Beveren). De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant en geschiedt op eigen risico. Alsook wanneer de klant zijn zending niet ophaalt in een ophaalpunt zijn retourkosten voor rekening van de klant. Als wij het retourartikel ontvangen hebben sturen we een nieuw product of u ontvangt het betaald bedrag terug (exclusief verzendkosten). Indien het product in gebruikte staat blijkt te zijn en dus niet meer in winkelstaat, kan het zijn dat u minder geld voor uw besteld artikel terugkrijgt. Voeding kan niet retour worden gestuurd.

Leveringskosten
Verzendkosten zijn vermeld op de website. Indien u voor een thuislevering kiest en niemand aanwezig is bij levering wordt uw bestelling alsnog naar een Postpunt verzonden.

Afhaalpunt.
Indien u kiest voor levering afhaalpunt wordt bij niet ophaling het product retour gestuurd. Kosten retour worden steeds doorgerekend aan de klant, alsook de kost voor het eventueel terug opnieuw opsturen.

Leveringstermijnen en uitvoering
Wij streven naar een zo snel mogelijke verzending. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijgt de klant geld terug of bieden we een gelijkwaardig alternatief. Het niet naleven van de leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot het eisen van schadevergoeding of het verbreken van de aankoop. Bij schade of breuk bij leveringen moet dit binnen de 48 uur gemeld worden via mail naar dierenpensionoase@gmail.com. Merkt u bij levering zelf dat er al schade is gelieve dit aan de transporteur te melden zodat hij hiervan een aantekening kan maken. Bijhorend bij de mail moeten er duidelijke foto’s aanwezig zijn. Meldingen van schade die na deze 48 uur gebeuren worden niet meer in behandeling genomen. Als de schade duidelijk is en aan alle voorwaarden is voldaan sturen wij zo snel mogelijk een nieuw product naar u op. Het beschadigd product dient u samen in de originele verpakking en met het originele verpakkingsmateriaal retour te sturen na contact met ons per mail. In geen geval kan schade of breuk aanleiding geven tot een schadevergoeding onder welke vorm ook. 

Overmacht
Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen niet meer kunnen waarmaken. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over één van onze producten, onze site of onze service horen wij dit graag van u. U kan ons steeds bereiken op dierenpensionoase@gmail.com, wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen.

Hooi en kruiden
Direct na aankomst dient hooi en/of kruiden uit de plastiek zak bewaard te worden, dit in een kartonnen doos of open bak. Enkel zo kan de kwaliteit gegarandeerd worden. 

Betwisting

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, dan wel het Vredegerecht Beveren bevoegd. Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht.